Tuesday, 29/11/2022 - 00:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Bình

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 TỔ TOÁN TIN HỌC

Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán – Lý – Tin  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020 như sau

 

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: TOÁN – LÝ - TIN                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2019 - 2020

===oOo===

Căn cứ vào kế hoạch năm học của trường THCS Tân Bình;

Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán – Lý – Tin  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Giáo viên:

          - Biên chế của tổ có 09 giáo viên. Trong đó nữ 02, Đảng viên 05, trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn 08.

- Chứng chỉ A tin học: 09; Chứng chỉ B tin học:02

; chứng chỉ A Anh văn: 0  , chứng chỉ  Anh văn: 0

2. Học sinh:

Tổng số học sinh của trường 707 (nữ 347) chi làm 18 lớp, trong đó:

- Khối 6: 195 học sinh (nữ: 79) chia làm 5 lớp

- Khối 7: 177 học sinh (nữ: 97) chia làm 4 lớp

- Khối 8: 184 học sinh (nữ: 96) chia làm 5 lớp

- Khối 9: 151 học sinh (nữ: 75) chia làm 4 lớp

- Trong năm học 2018 -2019:

   + Học sinh: Tổ có 02 HS đạt HSG môn toán cấp huyện , 01 HSG cấp tỉnh môn toán, có 01 HSG môn lý cấp huyện, 01 HSG cấp tỉnh môn lý,có 02 HSG tin học trẻ cấp huyện.

   + Giáo viên:

- Đạt danh hiệu LĐTT: 05GV.

- Bằng khen của nhân dân Tỉnh : 02 GV

3.  Cơ sở vật chất – trang thiết bị:

- Khang trang, đủ bàn ghế cho GV & HS, phòng học, thư viện, phòng công nghệ thông tin …đáp ứng công tác dạy & học của GV lẫn HS.

          - Thư viện đạt chuẩn quốc gia, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu giảng dạy & học tập của HS.

4. Thuận lợi:

- Đa số trinh độ giáo viên đều trên chuẩn.

- Đội ngũ GV khỏe, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn quan tâm đến chất lượng của HS.

- Đội ngũ GV có tư tưởng ổn định, đoàn kết và thống nhất cao.

- HS có ý thức học tập, rèn luyện.

- Sự quan tâm của BGH trường trong việc xây dựng, theo dõi, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch.

- BGH đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mõi GV phát huy tốt sở trường, khả năng trong phân công trách nhiệm.

- Đa số PHHS quan tâm đến chất lượng học tập của con em mình. Đại diện Hội CMHS quan tâm đến hiệu quả đào tạo của trường.

- Được sự quan tâm của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể…

5. Khó khăn:

- Nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn, chất lượng HS còn yếu nhiều gây khó khăn cho việc tiếp thu kiến thức.

- Một số HS chưa có ý thức trong việc học, một số PHHS hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi làm ăn xa nên ít quan tâm đến việc học của HS.

- Dịch vụ trò chơi điện tử, bida gần địa bàn trường có ảnh hưởng không ít đến chất lượng học tập của HS.

B. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG:

1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tiếp tục triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang.

2. Chú trọng việc triển khai và thực hiện nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

3. Tiếp tục chủ động trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT); thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018.

    C. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 53/KH-SGDĐT ngày 23/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. Tổ Toán – Lý – Tin  xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của phong trào thi đua bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, QUY CHẾ CHUYÊN MÔN.

1. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Giải pháp:

- Thực hiện đồng bộ và thống nhất chương trình giáo dục phổ thông trên cơ sở  đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011

- Các thành viên trong tổ linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh.

- Giáo viên thực hiện kế hoạch dạy học theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), bảo đảm thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học đúng theo quy định tại quyết định 1346/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.

- Tổ xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng học tập của học sinh. Tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn theo kế hoạch của nhà trường. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của giáo viên, của tổ/nhóm chuyên môn phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện

- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.

- Tham gia và triển khai đầy đủ các chương trình tập huấn, chuyên đề về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, hoạt động giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lưc học sinh cấp THCS

Chỉ  tiêu:

100% giáo viên thực hiện tốt

100% giáo viên tham gia các buổi tập huấn và triển khai chuyên đề

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.

2.1. Hoạt động hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông.

- Thực hiện đầy đủ và đa dạng các phương thức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 và Công văn Số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GD&ĐT. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi nghề vào tháng 3 và tháng 8 năm 2016 cho học sinh hoàn thành Chương trình nghề đạt yêu cầu trở lên.

- Để phù hợp với tâm sinh lý học sinh và điều kiện học tập, việc học nghề phổ thông chỉ tổ chức ở khối lớp 8. Môn dự thi nghề là môn tin học

- Nhà trường tổ chức ôn tập, kiểm tra theo hướng dẫn tổ chức dạy nghề phổ thông để đủ điều kiện dự thi khóa tháng 8 hàng năm.

2.2 Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học.

Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.

III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Nội dung:

Thực hiện theo sự chỉ đạo của ngành về tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học

Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức dạy học dựa theo chuẩn KT-KN của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lí, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất. Tổ chức dạy học hợp lý nhằm phát huy năng khiếu của học sinh.

- Đổi mới việc sinh họat tổ chuyên môn theo hướng trao đổi thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy…

- Sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tạo hứng thú trong học tập của học sinh  và vai trò chủ đạo của gv trong quá trình tổ chức dạy học. Chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kĩ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

         - Soạn bài: Các giáo viên phải có trách nhiệm soạn bài trước khi lên lớp, giáo án soạn theo đúng quy định. Giáo viên dạy nội dung tự chọn và hoạt động ngoài giờ lên lớp phải có giáo án riêng.

         - Lên lớp: Tích cực đổi mới phương pháp, quan tâm hoạt động học của học sinh, quan tâm các đối tượng trên lớp; Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT một cách phù hợp, không lạm dụng;

        - Tất cả giáo viên trong tổ thực hiện đầy đủ có chất lượng hoạt động dự giờ, thăm lớp.

         - Chấm, trả bài kiểm tra: Đảm bảo đủ cơ số điểm của bài kiểm tra; Giáo viên ra đề kiểm tra phải xây dựng ma trận bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng; Chấm bài kiểm tra phải ghi nhận xét; trả bài kiểm tra cho học sinh đúng thời gian quy định.

         - Dự giờ và sinh hoạt tổ chuyên môn: Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phải thường xuyên tổ chức các tiết dự giờ, rút kinh nghiệm theo hướng nghiên cứu bài học.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những giáo viên chưa tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học.

Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên đều được tập huấn, dự các hội thảo, chuyên đề các cấp và vận dụng tốt về đổi mới phương pháp dạy học trong các tiết dạy.

- 100% giáo viên giảng dạy được dự giờ rút kinh nghiệm

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

Nội dung:

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học và giáo dục

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh khối 8 và 9

Giải pháp:

-  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16 tháng 01 năm 2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc tinh giảm các cuộc thi danh cho giáo viên và học sinh phổ thông; không giao chỉ tiêu, không lấy thành tích của các cuộc thi và hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua đối với các đơn vị có học sinh tham gia.

- Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 217/PGDĐT ngày 28/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ  tiêu:

100% nội dung được tổ chức thực hiện tốt

3. Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá:

- Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Biện pháp thực hiện:

- Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn về đổi mới đổi mới kiểm tra đánh giá các cấp

- Giáo viên tham gia hội nghị, hội thảo, khuyến khích giáo viên nghiên cứu trao đổi SKKN về đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH. Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức kiểm tra  tự luận và hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của học sinh

- Tiếp tục việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây.

- Tiếp tục việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận; ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây.

Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên đều được dự chuyên đề, tập huấn và vận dụng tốt

4. Tổ chức và động viên giáo viên, học sinh tích cực tham gia các cuộc thi:

Nội dung:

Tham gia các phong trào hội thi theo kế hoạch của BGH

Biện pháp thực hiện:

- Lập kế hoạch các phong trào hội thi trong năm theo sự hướng dẫn của BGH

          - Định hướng, phân công giáo viên thực hiện các nội dung cụ thể

          - Lựa chọn nguồn lực học sinh

          - Phân định thời gian rõ ràng cho từng nội dung dự thi

          - Thường xuyên giám xác, kiểm tra tiến độ các hoạt động, động viên, đôn đốc, nhắc nhở.

- Động viên các thành tích đạt được qua việc thi đua, khen thưởng.

Chỉ tiêu:

100% tham gia các cuộc thi do ngành đề ra

5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn:

Nội dung:

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Giải pháp

- Nhóm GV hợp tác xây dựng giáo án.

- Tiết học minh hoạ là tiết học như bình thường hàng ngày.

- Phát giáo án của tiết học cho giáo viên dự giờ.

- Vị trí GV dự giờ có thể quan sát được nét mặt, thái độ của học sinh.

- Các giáo viên cần học cách quan sát.

- Nêu lại những ấn tượng của mình khi quan sát học sinh học.

- Chỉ ra thực tế và có bằng chứng (quay video, chụp ảnh)

- Không đánh giá giờ dạy của GV.

- Sự ủng hộ từ phía lãnh đạo.

- Đi sâu nghiên cứu, phân tích các phương án dạy học đáp ứng tối thiểu việc học của học sinh, các mối quan hệ trong lớp học, các kĩ năng cần thiết để nâng cao chất lượng việc học của HS.

- Tăng cường, vận dụng, thử nghiệm những ý tưởng sáng tạo khi dạy minh hoạ, lấy học sinh làm trung tâm đều được vận dụng, trải nghiệm trong SHCM.

- SHCM nên tổ chức càng nhiều lần càng tốt.

Chỉ tiêu:

100% đội ngũ giáo viên, được nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng.

6. Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, đồ dung dạy học:

Nội dung:

Tiếp tục nâng cấp các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Biện pháp thực hiện:

- Động viên các GV bộ môn làm các đồ dùng dạy học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (soạn phần mềm dạy học, giáo án điện tử, tạo lập nguồn dữ liệu tham khảo phục vụ dạy và học)

- Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào tự làm đồ dùng dạy học, phổ biến nhân rộng kinh nghiệm tự làm đồ dùng dạy học.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Chỉ tiêu:

- 100% Các trang thiết bị, đồ dung dạy học được bảo quản tốt

- Đạt giải trong hội thi đồ dùng dạy học tự làm

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

 - Lập kế hoạch phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác một cách thực chất. Thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, động viên khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2010 của tổ.

- Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tổ luôn coi trọng việc thanh tra, kiểm tra của cấp trên và công tác tự kiểm tra của trường học đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chất lượng.

- Luôn chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học

- Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, luôn chú trọng đánh giá các mặt hoạt động giáo dục sau:

+ Kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch dạy học; đặc biệt là kết quả thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học; việc tuân thủ quy chế chuyên môn.

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập,  tăng cường giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, đặc biệt nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THCS;

+ Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo kịp thời về BGH.

   V. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Giáo viên:

   + Chiến sĩ thi đua: 02

   + Lao động giỏi: 02

   + Lao động tiên tiến :05

   + Giáo viên giỏi cấp huyện: 01; cấp tỉnh: 01(nếu có)

           + Tổ chức một chuyên đề .

- Học sinh giỏi :

   + Cấp huyện: 05 (Văn hóa)

   + Cấp tỉnh: 02 (Văn hóa)

- Chất lượng đào tạo :

   + Học sinh giỏi đạt từ 10% trở lên

   + Học sinh khá đạt từ 37% trở lên.

   + Học sinh yếu kém không quá 10%  

   + Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%         

         

Bộ môn

Giỏi

Khá

TB

Yếu-Kém

Toán

10%

37%

38%

15%

Vật lý

10%

37%

43%

10%

Tin học

100% đạt

 

 

 

 

100% đạt

 

 

 

 

 

CHẤT LƯỢNG GD CHUNG CỦA BỘ MÔN (TỔ)

 

   VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ.

- Tham mưu với BGH khi gặp những vấn đề trong việc thực hiện kế hoạch năm học.

- Tổ trưởng chuyên môn phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

 VII. ĐĂNG KÝ THI ĐUA:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

 VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG:

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

8/2019

- GV Nam tham gia sửa chửa CSVC

- Tựu trường 19/8/2019 (tính chuyên môn tuần 1)

- Dự các lớp tập huấn của SGD, PGD

- Dự Hội nghị tổng kết năm học

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

9/2019

- Dự khai giảng năm học 2019 – 2020 (05/9)

- Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học và triển khai kế hoạch giáo dục trung học năm học 2019-2020

- Lập kế hoạch năm học 2019-2020 của tổ

- Họp chuyên môn triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học của BGH.

- Kiểm tra việc lập hồ sơ sổ sách đầu năm của GV trong tổ

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- GV dự tết Trung thu cùng HS.

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn (Toán, Lý, Tin)

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

10/2019

- Giáo viên dự Hội nghị CB-CNV chức

- Kiểm tra giữa kỳ 1theo kế hoạch BGH

- Đăng ký dự thi GVDG cấp huyện 18/10(Cô Nguyễn Thị Hồng Thảo, Thầy Lý Hồng Thảo)

- Kiểm tra hồ sơ GV trong tổ

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

11/2019

- Dự kỷ niệm ngày Nhà giáo Vịêt Nam 20/11.

- Kiểm tra chuyên đề hồ sơ sổ sách gv

- Họp tổ chuyên môn.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

12/2019

- Nộp bài giảng Elearning và bài giảng trình chiếu (Impress) HK1

- Báo cáo, sơ kết học kì 1cho BGH

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của gv

- Nắm rõ qui chế đánh giá xếp loại Thông tư 58/BGD&ĐT.

- Ôn thi nghề Phổ thông theo kế hoạch của BGH

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

……………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

01/2020

- Đăng ký danh sách HSG các môn Toán, Lý, Tin cấp huyện

- Thi HSG cấp Huyện (15/01/2020)

- Giáo viên hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu

- Họp tổ chuyên môn lần II

- Giáo viên nhận phân công chuyên môn học kỳ II

- Bồi dưỡng HSG cấp tỉnh ( nếu có )

- Họp PHHS lần II

- Vào chương trình học kỳ II

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

            ………………………………………………………….

 

02/2020

- Thi HSG cấp Tỉnh.

- Nộp bài giảng Elearning và bài giảng trình chiếu (Impress) đợt 1 HK2

- Tiếp tục Thực hiện các lớp 2 buổi/ngày.

- Nghỉ tết nguyên đán

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

03/2020

- HS dự thi nghề phổ thông

- Giáo viên dự họp mặt kỉ niệm 8/3, 26/3

- Khảo sát giữa HKII theo kế hoạch của BGH nhà trường.

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

- Dự giờ thăm lớp theo kế hoạch.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

04/2020

- Cuộc thi sáng tạo TTN nhi đồng cấp Huyện

- Nộp bài giảng Elearning và bài giảng trình chiếu (Impress) đợt 2 HK2 (18/4)

- Giỗ Tổ Hùng Vương

- Nghĩ lễ 30/4, 01/5

-  Kiểm tra việc thực hiện chương trình của gv trong tổ.

- Hướng dẫn ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II

- Giáo viên ra đề thi học kỳ II các môn trường ra đề

- Kiểm tra hồ sơ khối 9 lần 1theo kế hoạch của BGH.

- Kiểm tra HSSS giáo viên.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

05/2020

- Chấm thi và lên điểm, báo cáo chất lượng về BGH nhà trường.

- GV hoàn thành hồ sơ cá nhân (GV chủ nhiệm)

- Kiểm tra hồ sơ khối 9 lần 2

- Bàn giao chất lượng giữa các gv

- Tổng kết năm học

- Tham gia xét tốt nghiệp đối với học sinh khối 9

- Hoàn thành các báo cáo cuối năm

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

           ………………………………………………………….

06/2020

- Phụ đạo hs yếu kém thi lại trong hè

- GV trực hè

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

07/2020

- Bồi dưỡng học sinh giỏi (Toán, Lý, Tin học)

- Tham gia các lớp tập huấn (nếu có)

 

   IX. ĐỀ XUẤT:

        1. Đối với Ban giám hiệu :

           - Hạn chế đến mức thấp nhất (nếu được ) các buổi hội họp, để GV có thời gian đầu tư nghiên cứu giáo án, tư liệu…

        2. Đối với PHHS:

          -  Dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con, em mình (vật chất lẫn tinh thần) để HS đến trường học tập tốt hơn.

          - Có thái độ đúng đắn, tế nhị khi trao đổi với giáo viên về mọi vấn đề của con, em mình

       3. Đối với chính quyền địa phương:

          - Yêu cầu những tụ điểm chơi game, Bida (gần trường) không cho HS chơi trong giờ đang học.

          - Các tụ điểm chơi game, Bida phải cách trường 200m, để hạn chế tối đa việc HS trốn học, hoặc đến lớp trễ vì bận chơi game, Bida .

          - Hỗ trợ cho nhà trường những trường hợp cần thiết ( người bên ngoài vào trường gây sự…)

                                                         Tân bình, ngày 25 tháng 9 năm 2019.

  Duyệt của BGH                                                                   Tổ trưởng.

 

 

 

                                                                                         Huỳnh Hữu Long

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 16
Tháng 11 : 343
Năm 2022 : 2.544